Menu

Get2Sport

image

Baggrund for projektet
Baggrunden for projekt Get2Sport i Herning Fremad er dels et flerårigt ønske fra Herning Fremad om, at intensivere arbejdet med at integrere de mange nydanske medlemmer, som allerede var i klubben, og dels en konkret mulighed for, i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund og Integrationsministeriet (samt Kultur- og socialministeriet), at blive en del af en større indsats i forbindelse med ”Regeringens strategi mod ghettoisering”. Vort projekt i Herning Fremad er et ud af 12 projekter på landsplan, der på forskellige vis alle sigter mod at lette adgangen til den etablerede idræt, først og fremmest for nydanske børn og unge bosiddende i de såkaldte ”mest udsatte områder”

Formålet  
Herning Fremads formål med projektet:
• Det handler om at fastholde og integrere de mange nydanske børn og unge, samt at få flere nydanske børn og unge såvel som deres forældre involveret i klubben.
• Så handler det ikke mindst om, at sikre at vore frivillige trænere og ledere bliver bedre klædt på at tackle og forstå de mange kulturer som bringes ind i klubben, og ikke blot overlades en masse børn og unge, der gerne vil spille fodbold, men som hverken personligt eller i deres familiære bagland, har de nødvendige forudsætninger eller den nødvendige opbakning for, at de kan begå sig i tråd med såvel de skrevne som uskrevne regler, der gælder for det frivilligt baserede foreningsarbejde.

Get2Sport/Herning Fremad – Netværksforum
Tovholder for projektet er integrationskonsulent Admir Muratovic sammen med Peter Villadsen og Brian Pedersen i baggrunden. Get2sport følgegruppe består af Admir Muratovic, Peter Villadsen og Brian Pedersen fra Herning Fremad, Preben Astrup fra Danmarks Idræts Forbund og Helle Rasmussen fra Herning Kommune. De eksterne aktiviteter, der kan være med til at fremme integrationen vil blandt andet blive gennemført med Vores Holtbjerg, Gullestrup, SSP- og opsøgende team samt andre samarbejdspartnere.

For yderligere information om Herning Fremad/Get2Sport projekt er I velkommen til at kontakte 
Admir Muratovic  
Integrationskonsulent
Mobil: 25 79 18 07
E-mail: 
admirm@webspeed.dk