Menu

Fremad Centret

Herning Fremad Centret er en selvejende institution og ejer klubhuset. Herning Fremad Centret varetager den daglige drift af klubhusets faciliteter, såvel udvendig som indvendig.

Herning Fremad Centret udlejer klubhuset til Herning Fremads amatørafdeling, og stiller de nødvendige faciliteter til rådighed for Herning Fremad Amatør, som er enelejer hos Centret.

Fremad Centret er i princippet et forretningsudvalg, uden en egentlig generalforsamling. Centerbestyrelsen består af 4 medlemmer, 3 af disse er valgt på generalforsamlingerne eller udpeget på bestyrelserne i hhv. Hernings Fremad Oldboys, Herning Fremad´s Støtteforening, Herning Fremad Amatør bestyrelse. Det sidste medlem af bestyrelsen udpeges af Herning Kommune.

Herning Fremad Centret står for den daglige drift, og har ansat en fuldtids Centerleder til at klare den daglige drift, herunder varetage vedligeholdelses arbejder, koordinere brugen af ind-/og udendørs faciliteter, tilsyn med bygningerne, kampfordeling, baneopkridtning, således at hverdagen under hensyntagen til brugerne af faciliteterne, glider på bedste måde.

Under Fremad Centret findes et top moderne køkken og kantine - Café Fremad - hvor Marie Jensen er ansat.

 

Luk