Menu

Støtteforeningen for Herning Fremad´s ungdomsafdeling

Støtteforeningen henter deres penge bl.a. via Bankospil og andre former for spil. Støtteforeningen “styres” til daglig af en bestyrelse på 7- 9 medlemmer, som alle hjælper til når der er bankospil. Generalforsamlingen afholdes hver år i marts, i Fremads klubhus, hvor der efter generalforsamlingen spilles op til dans.

Da aktivitetsniveauet i klubben er støt stigende kræver det også at klubbens "udenomsaktiviteter" hvorunder også Støtteforeningene hører, følger med udviklingen. Derfor er nye medlemmer altid velkomne så vi bliver endnu flere der kan bidrage til at gøre Herning Fremad til en endnu bedre forening for alle.

Årskontingentet for medlemsskab er kr. 50,-

Er du interesseret i et medlemskab, kontakt da en af nedenstående som også kan oplyse, hvornår klubben afholder bankospil.

Flemming "Haribo" Nielsen      97 12 39 59

Luk