Menu

Værdier

Vi anser vores klub for et sted, hvor man kan mødes på tværs af kulturbaggrunde under overskriften:

"Fodbold er for alle!" 

Vort værdigrundlag indeholder værdier som:

  • Glæde
  • Ligeværd
  • Gensidigt forpligtende fællesskab
  • Dialog
  • Respekt
  • Åbenhed (både blandt spillere, men også mellem spillere og trænere/ledere)
  • Gensidig tillid  (alle kan regne med hinanden)
  • Demokrati  (alle skal høres)
  • Fairplay (man slår aldrig på holdkammerater og modstandere)

Overordnede regler:

Sproget i klubben er dansk, uanset hvilken baggrund du har. Det betyder at man IKKE taler andet end dansk indbyrdes.

Vi har alle ansvaret for, at vort klubhus bliver behandlet ordentligt - så efterlad omklædningsrum og kantine opryddet.

Går noget i stykker - så tal STRAKS med en træner/leder eller centerleder/kantinebestyrer.

Der uddeles GULE KORT ved overtrædelse af ovennævnte regler.

Der uddeles RØDE KORT ved vold og hærværk

Tyveri politianmeldes.

Luk