Menu

GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2021 kl. 19.00

image
09. september 2021 kl. 07:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 28. september 2021 i Herning Fremad, Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Vi vil som sædvanligt være vært for biksemad kl. 18.30

Se dagsorden for 2020 indkaldelsen
Se dagsorden for 2021 indkaldelsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen (optages på dagsordenen), skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen,
senest 8 dage før generalforsamlingen. (Att. Brian Holst Pedersen, Beethovensvej 7, 7400 Herning.

(brian.holst.pedersen@gmail.com)