Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
Pinkii
12. september 2022 kl. 11:34

GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2022 kl. 19.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 27. september 2022 i Herning Fremad, Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Vi vil som sædvanligt være vært for biksemad kl. 18.30

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse, i henhold til § 9.

 

På valg 2022: Heinrich Bak (modtager genvalg for 2 år)

Palle Buur (modtager genvalg for 2 år)

Morten Jørgensen (modtager genvalg for 2 år)

 

6. Valg af suppleanter, i henhold til § 9.

På valg: 1. suppleant Claus Eriksen (modtager genvalg)

2. suppleant Brian Knudsen (modtager genvalg)

 

7. Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14

På valg: Jørgen Gustafsson (modtager genvalg)

Claus Hvidbjerg (modtager genvalg)

 

8. Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14

På valg: Lars Sørensen (modtager genvalg)

 

9. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen (optages på dagsordnen), skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen. (Att. Brian Holst Pedersen, Beethovensvej 7, 7400 Herning.

(brian.holst.pedersen@gmail.com)