Menu

Generalforsamling 2019

image
10. september 2019 kl. 10:53

Se indbydelse


GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2019 kl. 19.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. september 2019 i Herning Fremad, Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Vi vil som sædvanligt være vært for biksemad kl. 18.30

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, i henhold til § 9.
På valg 2019: Flemming Rasmussen (modtager genvalg for 2 år)
Henrik Mikkelsen (modtager genvalg for 2 år)
Dan Madsen (modtager genvalg for 2 år)
Brian Holst Pedersen (modtager genvalg for 2 år)

6. Valg af suppleanter, i henhold til § 9.
På valg: 1. suppleant Mikkel Kielberg (modtager ikke genvalg)
2. suppleant Leif Clausen (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14
På valg: Jørgen Gustafsson (modtager genvalg)
Claus Hvidbjerg (modtager genvalg)

8. Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14
På valg: Lars Sørensen (modtager genvalg)

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen (optages på dagsordenen), skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Att. Brian Holst Pedersen, Beethovensvej 7, 7400 Herning. (brian.holst.pedersen@gmail.com)

Luk