Menu

Ny dato for generalforsamling !

image
Pinkii
04. december 2020 kl. 08:05

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 7. JANUAR 2021 kl. 19.00


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, torsdag den 7. januar 2021 kl. 19.00 i Herning Fremad,
Ringkøbingvej 66, 7400 Herning. Mødet vil blive afholdt under de gældende Covid-19 regler.
Alle stole i mødelokalet bliver stillet i biografopstilling, så alle vender næsen mod ”talerstolen”. Alle sidder
med behørig afstand og der vil være håndsprit til rådighed, som vi opfordrer alle til at benytte sig af. Der
skal bæres mundbind indendørs, undtaget når du sidder ned i mødelokalet.
Der vil ikke være spisning inden mødet og tilmelding er nødvendig på fremad@herningfremad.dk


DAGSORDEN


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, i henhold til § 9.
På valg 2020: Heinrich Bak (modtager genvalg for 2 år)
Palle Buur (modtager genvalg for 2 år)
Morten Jørgensen (modtager genvalg for 2 år)
6. Valg af suppleanter, i henhold til § 9.
På valg: 1. suppleant Claus Eriksen (modtager genvalg)
2. suppleant Brian Knudsen (modtager genvalg)
7. Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14
På valg: Jørgen Gustafsson (modtager genvalg)
Claus Hvidbjerg (modtager genvalg)
8. Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14
På valg: Lars Sørensen (modtager genvalg)
9. Eventuelt og uddeling af pokaler


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen (optages på dagsordenen), skal være indgivet
skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Att. Brian Holst Pedersen, Beethovensvej 7, 7400 Herning. (brian.holst.pedersen@gmail.com)